Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Kod RWA

WPO.1.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. wymiaru i opłat

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Art. 13, ust. 1-4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie:

- deszczowni,

- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę,

- urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 928
28 sierpnia 2014 14:25 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.