Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kod RWA

ITR.7

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • oryginał przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy
  • zgoda właściciela decyzji o warunkach zabudowy na jej przeniesienie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17  nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztę Polską

Opłaty

Kwota 56 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

  • art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 922
28 sierpnia 2014 10:17 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.
28 sierpnia 2014 10:17 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.