Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Kod RWA

ITR.6

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • oryginał zmienianej decyzji o warunkach zabudowy
  • zgoda (zgody) stron postępowania na zmianę decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17, nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztą Polską

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

  • art. 155 ustawy z dnia 14-06-1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 866
28 sierpnia 2014 10:15 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.