Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Kod RWA

ITR.3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Opłaty

Kwota 17 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 877
23 kwietnia 2018 11:11 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.
23 kwietnia 2018 11:11 Tomasz Filipski - Usunięcie załącznika.
23 kwietnia 2018 11:11 Tomasz Filipski - Usunięcie załącznika.