Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA

ITR.2

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać:
  • miejscowość, której ma dotyczyć,
  • dokładne numery ewidencyjne działek,
  • promień zasięgu otoczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Opłaty

Za wypis:

 • Kwota 30 zł – do 5 stron
 • Kwota 50 zł – powyżej 5 stron

Za wyrys:

 • Kwota - 20 zł, nie więcej niż 200 zł –  za każdą część odpowiadającą formatowi A4

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

 • Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10.05.2012 r. poz. 647) ze zmianami.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 958
28 sierpnia 2014 09:44 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.