Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Kod RWA

ITR.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenia,

- rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia,

- aktualna mapa w skali 1:1000 z wrysowanym obiektem lub urządzeniem wraz z wymiarami

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: przekazanie przez gońca lub listownie przez Pocztę Polskę

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

 

Podstawa prawna

  • art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 865
28 sierpnia 2014 09:36 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.