Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały

Kod RWA

EWO.3.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Przy zameldowaniu:

  • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
  • dowód osobisty
  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Przy wymeldowaniu:

  • wypełniony formularz (druk) o wymeldowanie,
  • osobiste przybycie z dokumentem stwierdzającym tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 nr tel. 63/2683032 wew. 28

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie – nie później niż 7 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonuje się odręcznie poprzez wydanie poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 wraz ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Przy zameldowaniu na pobyt stały najemca (najemcy), osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel ( współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 827
27 sierpnia 2014 15:21 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 15:21 Magdalena Nowakowska - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2014 15:21 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.