Zaświadczenie o wysokości wypłaconej pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

Kod RWA

KJB.1

Wymagane dokumenty

  • wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i jednostki budżetowej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 14, nr tel. 63/2683032 wew. 33

Odbiór dokumentów: Piętro I, Pokój nr 14, nr tel. 63/2683032 wew. 33

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

14 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmownej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej z powołaniem na odrębne przepisy przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego o udostępnienie takiej informacji.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 857
27 sierpnia 2014 12:17 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 10:31 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.