Postępowanie w sprawie pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego

Kod RWA

OSZ.1

Wymagane dokumenty

  • wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, opiekunów prawnych, dyrektora szkoły,
  • dane osobowe uczniów,
  • dokumenty poświadczające nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi szkół

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 15, nr tel. 63/2683032 wew.29

Odbiór dokumentów: Piętro I, Pokój nr 15, nr tel. 63/2683032 wew. 29

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Dwa razy w roku

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,
  • Uchwała Rady Gminy Wilczyn z dnia 21.08.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Wnioski można składać przez cały rok szkolny w związku ze zdarzeniem losowym, lecz nie później niż 3 miesiące od chwili wystąpienia zdarzenia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 823
27 sierpnia 2014 12:15 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:32 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:32 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.