Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

KHZ.4

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy, handlu, zgromadzeń i zaopatrzenia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: dostarczenie przez gońca lub Pocztę Polską

Opłaty

Kwota 17 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1201
27 sierpnia 2014 12:12 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:27 (Tomasz Filipski) - Utworzenie sprawy.