Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Kod RWA

KHZ.3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy, handlu, zgromadzeń i zaopatrzenia

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 12 nr tel. 63/2683032 wew. 20

Odbiór dokumentów: Piętro I, Pokój nr 12 nr tel. 63/2683032 wew. 20

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Oświadczenia przyjmowane są od ręki

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Pisemne oświadczenie składa się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia zgodnie z art. 18 ust.
12 pkt.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1293
27 sierpnia 2014 12:12 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 12:11 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:22 (Tomasz Filipski) - Utworzenie sprawy.