Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

Kod RWA

SGK.3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zaświadczenie REGON,
 • decyzja NIP,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
 • wykaz środków świadczenia usług,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17, nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub Pocztą Polską

Opłaty

 • Kwota 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Kwota 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
 • Kwota 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • Kwota 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

 • Rozdział 4a  art.9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. / Dz. U. z 2012 poz. 391 z późniejszymi zamianami/

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 853
27 sierpnia 2014 14:49 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 09:29 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 08:19 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika.