Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Do przedmiotu działania Komisji należą sprawy związane z:
1)współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy,
2)współpracą z organizacjami pozarządowymi,
3)wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
4)funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych,
5)upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
6)ochroną zabytków i innych dóbr kultury,
7)działalnością i rozwojem placówek turystyczno-rekreacyjnych,
8)ochroną zdrowia i opieką społeczną.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Z-ca Przewodniczącej Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 19211
02 października 2015 09:45 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy.
02 października 2015 09:44 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy Wilczyn.
12 stycznia 2015 10:34 Magdalena Nowakowska - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.