Terminy posiedzeń Rady Gminy

Wybierz rok

XIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 9 października 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 9 października 2015 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn - 4 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn - 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...

X sesja Rady Gminy Wilczyn - 25 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie...

IX sesja nadzwyczjna Rady Gminy Wilczyn - 1 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy...