Terminy posiedzeń Rady Gminy

Wybierz rok

VIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 28 czerwca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA Wilczyn, dn. 12.06.2019 r. RADY GMINY WILCZYN RG.0002.8.2019 Z A W I AD O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, z w o ł u j ę VIII sesję – absolutoryjną - Rady Gminy Wilczyn w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali...

VII sesja Rady Gminy Wilczyn - 21 maja 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA Wilczyn, dn. 10.05.2019 r. RADY GMINY WILCZYN RG.0002.7.2019 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu...

VI sesja Rady Gminy Wilczyn - 29 marca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA Wilczyn, dn. 20.03.2019 r. RADY GMINY WILCZYN RG.0002.6.2019 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń...

IV SESJA RADY GMINY WILCZYN - 28 GRUDNIA 2018 R.

PRZEWODNICZĄCA Wilczyn, dn. 12.12.2018 r. RADY GMINY WILCZYN RG.0002.4.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu...

III sesja Rady Gminy Wilczyn - 11 grudnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA Wilczyn, dn. 03.12.2018 r. RADY GMINY WILCZYN RG.0002.3.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń...

II sesja Rady Gminy Wilczyn - 4 grudnia 2018 r.

Wilczyn, dn. 23.11.2018 r. RG.0002.2.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany...

I sesja Rady Gminy Wilczyn - 20 listopada 2018 r.

Wilczyn, dn. 13.11.2018 r. RG.0002.1.2018 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Wilczyn wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...

XIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 9 października 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 9 października 2015 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie...

XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn - 4 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn - 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...