Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Wybierz rok

Kadencja 2014 - 2018 (Rok 2014 - 2015 -2016)

Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na rok 2017 Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. poz. 311 Uchylona uchwałą Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Wilczyn...