Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Wybierz rok

Kadencja 2018 - 2023

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. poz. 431 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miejscowości Wilczyn Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia...

Kadencja 2014-2018 (Rok 2017 - 2018)

Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wilczyn Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2018 r. poz. 8498 Uchyla uchwałę Nr II/4/02 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2002 r. oraz Uchwałę Nr IV/26/03 Rady Gminy w Wilczynie...

Kadencja 2014 - 2018 (Rok 2014 - 2015 -2016)

Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na rok 2017 Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. poz. 311 Uchylona uchwałą Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Wilczyn...

Kadencja 2010 - 2014 (Rok 2012-2014)

Uchwała Nr LI/351/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych w obrębie Kaliska i w obrebie Gogolina Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. poz. 5310 Uchyla uchwałę XLVIII/331/14...

Kadencja 2010 - 2014 (Rok 2010-2011)

zał. Nr 1 Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. poz. 720 Uchwała Nr XIV/105/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego...

Kadencja 2006 - 2010

zał. Nr 2 Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. Nr 158, poz. 3002 Zmieniona uchwałą Nr XI/83/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zmieniona uchwałą Nr XLIX/335/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwała Nr XLIV/315/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 r....

Kadencja 2002 - 2006

Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2006 r. Nr 56, poz. 1498 Uchwała Nr XXXI/223/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie...

Kadencja 1998 - 2002

Uchwała Nr XXVII/236/02 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2002 r. Nr 121, poz. 3378 Uchyla uchwałę Nr XV/83/87 Gminnej Rady Narodowej w Wilczynie z...