Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XXI)

Sesja XXI UCHWAŁA NR XXI/150/2016 RADY GMINY WILCZYNz dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyn , UCHWAŁA NR XXI/149/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2015 rok, zał_4, załącznik, uzasadnienie, uzasadnienie, UCHWAŁA...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XX)

Sesja XX UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 rokiem obchodów jubileuszu 700-lecia lokacji Wilczyna

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku (Sesja XVIII)

Sesja XVIII UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Wilczynie, UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY WILCZYN z dnia 15 kwietnia 2016 r....

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku (Sesja XIII)

Zał nr 2 do regulaminu Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie Zał. Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku (Sesja XII)

Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wilczyn. Zał. 4

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku (Sesja XI)

Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 lipca 2015 r.zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn Uchwała Nr...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku (Sesja X)

UCHWAŁA Nr X/47/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami” na okres programowania na lata 2014 – 2020, UCHWAŁA Nr X/48/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku (Sesja IX)

UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu...