Statut

Wybierz rok

Statut

Statut Gminy Wilczyn Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wilczyn Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2018 r. poz. 8498