Porządek obrad

Wybierz rok

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Wilczyn - 28 czerwca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI RADY GMINY WILCZYN - 28 CZERWCA 2018 R. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Informacja na temat przygotowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu turystycznego...

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Wilczyn - 21 maja 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY WILCZYN - 21 MAJA 2019 R. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad głosowanie - zmiana porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. głosowanie - przyjęcie protokołu z VI sesji z dnia 29 marca 2019 r. Informacja o pracy Wójta w okresie...

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Wilczyn - 29 marca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI RADY GMINY WILCZYN - 29 MARCA 2019 R. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad głosowanie - zmiana porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. głosowanie - przyjęcie protokołu z V sesji z dnia 22 lutego 2019 r. Informacja o pracy Wójta w okresie...

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Wilczyn - 22 lutego 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY GMINY WILCZYN - 22 LUTEGO 2019 R. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad uzupełnienie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. głosowanie - przyjęcie protokołu z IV sesji z dnia 28 grudnia 2018 r. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie...

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Wilczyn - 28 grudnia 2018 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. głosowanie - 1 zmiana porządku obrad głosowanie - 2 zmiana porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. głosowanie - przyjęcie protokołu z III sesji z dnia 11 grudnia 2018 r. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwały...

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Wilczyn - 11 grudnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY WILCZYN - 11 GRUDNIA 2018 R. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. głosowanie - zmiana porządku Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. głosowanie - przyjęcie protokołu z II sesji z dnia 4 grudnia 2018 r. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Podjęcie...

Porządek obrad II sesji Rady Gminy Wilczyn - 4 grudnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY WILCZYN - 4 GRUDNIA 2018 r. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu jej działania (druk nr 3). projekt...

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Wilczyn - 20 listopada 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD I SESJI RADY GMINY WILCZYN - 20 LISTOPADA 2018 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilczyn, poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Wilczyn. 4. Stwierdzenie quorum. ...