Projekty uchwał

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy - 15 kwietnia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Góry - druk nr 130 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kaliska - druk nr 131 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kopydłowo - druk nr 132 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kopydłówek - druk nr 133 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kownaty - druk...

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Wilczyn - 4 marca 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Kopydłowo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kopydłowo i sołectwo Kopydłówek - druk nr 109 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn, które...

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Wilczyn - 30 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Maślaki stanowiącej własność Gminy Wilczyn - druk nr 96 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie...

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Wilczyn - 26 listopada 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn - druk nr 79 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w obrębach Kopydłówek PGR i Kownaty od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu - druk nr 80 Projekt uchwały...

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Wilczyn - 9 października 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.. (zał. nr 2 do regulaminu) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019. (druk nr 70) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki...

Projekty uchwał na XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 4 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wilczyn (druk nr 67) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (uzasadnienie)

Projekty uchwał na XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 24 lipca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa. (druk nr 64) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. (druk nr 65) Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wilczyn....

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Wilczyn - 25 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra. (druk nr 55) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra. (druk nr 56) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu...

Projekty uchwał na IX sesję nadzwyczjną Rady Gminy Wilczyn - 1 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie Zespołu do wyboru ławników. (druk nr 53) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (druk nr 54)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Wilczyn - 24 kwietnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Cegielnia. - druk nr 50 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Wilczyn nieruchomości położonej w obrębie Zygmuntowo stanowiącej własność Skarbu Państwa - druk nr 51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...