Projekty uchwał

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy - 15 kwietnia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Góry - druk nr 130 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kaliska - druk nr 131 Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kopydłowo -

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Wilczyn - 4 marca 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Kopydłowo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kopydłowo i sołectwo Kopydłówek - druk nr 109 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych p

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Wilczyn - 30 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Maślaki stanowiącej własność Gminy Wilczyn - druk nr 96 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczyn...

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Wilczyn - 26 listopada 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn - druk nr 79 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w obrębach Kopydłówek PGR i Kownaty od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Tere

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Wilczyn - 9 października 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.. (zał.,

Projekty uchwał na XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 4 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wilczyn (druk nr 67) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (

Projekty uchwał na XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 24 lipca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa. (druk nr 64) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn.

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Wilczyn - 25 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra. (druk nr 55) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra.

Projekty uchwał na IX sesję nadzwyczjną Rady Gminy Wilczyn - 1 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie Zespołu do wyboru ławników. (druk nr 53) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Wilczyn - 24 kwietnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Cegielnia. - druk nr 50 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Wilczyn nieruchomości położonej w obrębie Zygmuntowo stanowiącej własność Skarbu Państwa -