Komunikaty

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy linii kablowej n.n. 0,4 kV dla zasilania bariery wewnętrznej O/Jóźwin II B, w obrębie geodezyjnym Kaliska, działki o nr: 221, 219, 218, 187, 224, 241, 242/1, 242/2.

Nr OTK 7331/P-6/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek z dnia 23.09.2009 roku, Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A, zawiadamiam o wszczęciu postępowania, o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenie ewentualnych żądań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV dla zasilania bariery wewnętrznej O/Jóźwin II B", w obrębie geodezyjnym Kaliska, działki o nr: 221, 219, 218, 187, 224, 241, 242/1, 242/2.w tut. Urzędzie, pokój nr 11, w terminie 14 dni od daty wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w godz. 800 do 1500 w dni robocze.

 

Wilczyn, dnia 14-12-2009r.

Wójt Gminy Wilczyn

mgr Stanisław Wiechecki

 


Ogłoszono:
1.BIP na stronie UG Wilczyn
2.Tablica ogłoszeń UG Wilczyn
3.Tablica ogłoszeń sołectwa Kaliska
4.OTK a/a

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2009 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1920
16 grudnia 2009 07:52 (Tomasz Filipski) - Utworzenie dokumentu.