Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwały Rady Gminy XVIII sesja nadzwyczajna kadencja 2018-2023 - 21 lipca 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.176.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVIII.177.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie strefy zabudowy mie

Uchwały Rady Gminy XVII sesja nadzwyczajna kadencja 2018-2023 - 5 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVII.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wilczyn w roku 2020

Uchwały Rady Gminy Wilczyn XVI sesja kadencja 2018-2023 - 15 maja 2020 r.

Uchwała Nr XVI.153.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XVI.154.2020 w sprawie wyrażenia zgody na

Uchwały Rady Gminy XV sesja kadencja 2018-2023 - 21 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XV.144.2020 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn oraz granic ich obwodów

Uchwały Rady Gminy XIV sesja kadencja 2018-2023 - 11 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XIV.139.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Uchwały Rady Gminy XIII sesja kadencja 2018-2023 - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/131/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kownaty

Uchwały Rady Gminy XII sesja kadencja 2018-2023 - 29 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XII/112/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Uchwał

Uchwały Rady Gminy XI sesja kadencja 2018-2023 - 26 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XI/110/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo” w latach 2019 -2020

Uchwały Rady Gminy X sesja kadencja 2018-2023 - 25 października 2019 r.

Uchwała Nr X/101/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowani

Uchwały Rady Gminy IX sesja kadencja 2018-2023 - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr IX/91/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilczyn, dodatków: za wysługę lat, mot