Porządek obrad

Porządek obrad XX sesja Rady Gminy Wilczyn - 25 września 2020 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przestawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie na temat stanu i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyn.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 7. Informacja o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2020/2021.

 8. Informacja z wykonania budżetu gminy Wilczyn za I półrocze 2020 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania działek drogowych położonych na terenie gminy Wilczyn. (druk nr 196)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działek drogowych położonych na terenie gminy Wilczyn do kategorii dróg gminnych. (druk nr 197)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczyn. (druk nr 198)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kownaty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu. (druk nr 203)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kopydłówek PGR od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu. (druk nr 204)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą. (druk nr 199)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą. (druk nr 200)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą. (druk nr 201)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyn. (druk nr 195)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urszuli w Wilczynie. (druk nr 205)
  18 A.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. (druk nr 208)
  18 B.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. (druk nr 209)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 206)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028. (druk nr 207)
 21. Wnioski radnych i sołtysów.

 22. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

 23. Wolne wnioski i informacje.

 24. Zamknięcie sesji.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2020 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 56
30 września 2020 13:11 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2020 13:09 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwalaxx199202020200925.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2020 13:08 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwalaxx198202020200925.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)