Porządek obrad

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XXI sesja Rady Gminy Wilczyn - 23 października 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przestawienie porządku obrad. porządek obrad uzupełnienie porządku obrad

Porządek obrad XX sesja Rady Gminy Wilczyn - 25 września 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przestawienie porządku obrad. porządek obrad uzupełnienie porządku obrad

Porządek obrad XIX sesji - absolutoryjnej - Rady Gminy Wilczyn - 20 sierpnia 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przestawienie porządku obrad. porządek obrad Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Porządek obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wilczyn - 21 lipca 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. głosowanie - zmiana porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. (druk nr 183) WYCOFANY Z PORZĄDKU OBRAD PRZEZ AUTORA

Porządek obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wilczyn - 5 czerwca 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. głosowanie - zmiana porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjon

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Wilczyn - 15 maja 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. porządek obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Wilczyn - 21 lutego 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad uzupełnienie porządku obrad Przyjęcie protokołó

Porządek obrad XIV sesji nadzwyczjanej Rady Gminy Wilczyn - 11 lutego 2020 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 147) projekt uchwały

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Wilczyn - 30 grudnia 2019 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. porządek obrad Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Wilczyn - 26 listopada 2019 r.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo” w latach 2019 -2020 (druk nr 129) projekt uchwały