Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

Urząd Gminy w Wilczynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty - zapytanie cenowe umieszczone w BIP w dniu 14-05-2019 r. zostaje anulowane.

 

 

 

Wilczyn, 2019-05-10

 

Nr SGK.253.1.2019

 

Urząd Gminy w Wilczynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

a)   ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

b)   ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

c)   ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

d)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

e)   ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

f)    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

g)   ubezpieczenia komunikacyjne

w następujących jednostkach organizacyjnych:

a)    Urząd Gminy, ul. Strzelińska 12d, 62-550 Wilczyn

b)   Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 14, 62-550 Wilczyn

c)    Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 14, 62-550 Wilczyn

d)   Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karolkowa 39, 62-550 Wilczyn

e)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelińska 12d, 62-550 Wilczyn

f)    Szkoła Podstawowa w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu, Dębowiec 19,
62-550 Wilczyn

g)   Szkoła Podstawowa w Bieli, Biela 4, 62-550 Wilczyn

h)   Szkoła Podstawowa w Wilczynie, Wilczogóra, 62-550 Wilczyn

i)     Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Konińska 4, 62-550 Wilczyn

j)     Gminne Przedszkole BAJKA , ul. Rynek 19, 62-550 Wilczyn

k)   Jednostki OSP: OSP Wilczyn, OSP Kaliska, OSP Dębówiec

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku.

Przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 24.07.2019 r. do dnia 23.07.2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: Bogumił Knyrek tel. 63/2683032 wew. 30.

 

Pisemne oferty proszę składać w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, faksem na nr 63/2685045 lub e-mail: gmina@wilczyn.pl z dopiskiem „oferta na ubezpieczenie” w terminie do 10 czerwca  2019 r. godz. 10:00.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2019 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 470
15 maja 2019 11:22 (Tomasz Filipski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 11:21 (Tomasz Filipski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 15:04 (Tomasz Filipski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)