Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1.

Wilczyn, 2017-07-18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

I.                    Tytuł zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1.

II.                  Nazwa Zamawiającego

Gmina Wilczyn

ul. Strzelińska 12 D 62-550 Wilczyn

NIP: 665 274 15 30

gmina@wilczyn.pl

 

III.                 Termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do 25 lipca 2017 r. do godz. 15:30.

IV.                Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, wysłać listem za pomocą operatora pocztowego lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, przy czym za dzień złożenia oferty liczy się dzień dotarcia oferty do Zamawiającego lub e-mailem na adres: gmina@wilczyn.pl.

V.                  Osoba do kontaktu

Izabela Polak – tel. 663 793 100

VI.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Kleczew, Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Sompolno i Wilczyn według załączonego wykazu następujących dokumentacji:

  1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
  2. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)
  3. Wykonanie audytów energetycznych na potrzeby wykonania mikroinstalacji obejmujące swoim zakresem:

Więcej...

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2017 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 335
19 lipca 2017 08:04 Tomasz Filipski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 08:04 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 08:04 Tomasz Filipski - Usunięcie załącznika [formularz_ofertowy.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)