Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wilczyn wariant podstawowy - 2 obiekty”

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania, którego przedmiotem jest „Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wilczyn - wariant podstawowy - 2 obiekty”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym...

Urząd Gminy w Wilczynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty - zapytanie cenowe umieszczone w BIP w dniu 14-05-2019 r. zostaje anulowane. Wilczyn, 2019-05-10