Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie”

Wilczyn, 23.03.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” Wykaz ofert, które wpłynęły...

Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Zakup wraz z dostawą 4 szt. biurek na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”

„Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” nr umowy o dofinansowanie POWR.02.18.00-00-0062/16 Wilczyn, 06.03.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Zakup wraz z dostawą 4 szt. biurek na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny...