Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd pięcioletni) w budynkach będących własnością Gminy Wilczyn

Wilczyn, 18.05.2017 r. OTK.7011.16.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy w Wilczynie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro pn. „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,...

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Wilczyn

Wilczyn, 18.05.2017 r. OTK.7011.15.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Wilczyn według załączonego wykazu. Gmina Wilczyn zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów...

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie”

Wilczyn, 23.03.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” Wykaz ofert, które wpłynęły...

Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Zakup wraz z dostawą 4 szt. biurek na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”

„Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” nr umowy o dofinansowanie POWR.02.18.00-00-0062/16 Wilczyn, 06.03.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty według zasady konkurencyjności „Zakup wraz z dostawą 4 szt. biurek na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczynie” nr projektu POWR.02.18.00-00-0062/16 pn. „Urząd przyjazny...