Informacje dotyczące ofert poniżej 30 tys. euro (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1.

Wilczyn, 2017-07-18 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I. Tytuł zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...