Aktualności

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Wilczyn zaprasza do udziału
w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

I  PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Wilczyn na temat programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Wilczyn.
  3. Termin konsultacji: od 10 listopada 2017 r. – do 22 listopada 2017 r. 

Więcej...

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2017 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 163
10 listopada 2017 13:30 Tomasz Filipski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2017 13:29 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2017 13:29 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [program_wspolpracy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)