Zgłoszenie zgonu

Kod RWA

USC.11

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • karta zgonu wystawiona przez szpital lub lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  • osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Po sporządzeniu aktu zgonu wydaje się 3 odpisy skrócone aktu zgonu.

Podstawa prawna

  • Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 161, poz. 1688; ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 933
27 sierpnia 2014 11:51 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.