Zgłoszenie urodzenia dziecka

Kod RWA

USC.10

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • aktualne dowody osobiste rodziców wraz z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały - do wglądu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek był zawierany poza Gminą Wilczyn)

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim:

 • dowód osobisty matki lub paszport z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu;
 •  oraz, gdy matka jest:
 • panną - skrócony odpis aktu urodzenia,
 • osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji, lub prawomocny wyrok stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub separację,
 • wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli wydarzenia te miały miejsce poza Gminą Wilczyn)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia .

Podstawa prawna

 • Art. 38 do 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 161, poz. 1688, ze zmianami),

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia,  albo inna osoba obecna przy porodzie,
 • lekarz lub położna,
 • inne upoważnione osoby.

W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim – wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 846
27 sierpnia 2014 11:49 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.