Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Kod RWA

USC.4

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek,
  • odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia (w przypadku zdarzeń zarejestrowanych poza Gminą Wilczyn)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Kwota 39 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

 30 dni

Zainteresowana osoba składa wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi powód sprostowania lub uzupełnienia aktu. Kierownik USC rozpatruje wniosek i wydaje stosowną decyzję.

Podstawa prawna

  • Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wilczynie.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-07

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 802
27 sierpnia 2014 11:06 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 11:03 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.