Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Kod RWA

USC.3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel.63/ 2683032 wew. 26

Opłaty

Kwota 39 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Zainteresowana osoba składa wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi przyczynę skrócenia terminu. Kierownik USC rozpatruje wniosek i wydaje stosowną decyzję.

Podstawa prawna

  • Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 1964roku Nr 9, poz. 59 ze zmianami), 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wilczynie.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-06

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 845
27 sierpnia 2014 11:05 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 11:00 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.