Projekty uchwał

Wybierz rok

Projekty uchwał na XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 4 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wilczyn (druk nr 67) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (uzasadnienie)

Projekty uchwał na XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn - 24 lipca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa. (druk nr 64) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. (druk nr 65) Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wilczyn....

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Wilczyn - 25 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra. (druk nr 55) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczogóra. (druk nr 56) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu...

Projekty uchwał na IX sesję nadzwyczjną Rady Gminy Wilczyn - 1 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie Zespołu do wyboru ławników. (druk nr 53) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (druk nr 54)