Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do UCHWAŁAY NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzasadnienie do UCHWAŁAY...