Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.5.2015 Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014

Wilczyn, 15.07.2015 roku 271.5.2015 TRANS-KOL PALIWA Spółka zo.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych Zawiadomienie o: wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.4.2015 Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Gmina Wilczyn Adres pocztowy: ul. Strzelińska 12 D Miejscowość: Wilczyn Kod...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: IT SOLUTIONS Michał Bidziński Wilczogóra 20 a 62-550 Wilczyn UZASADNIENIE Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną...