Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.15.2014 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ościsłowo etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.17.2014 Zakup komputerów w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.16.2014 Budowa chodników na terenie gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.15.2014 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ościsłowo - etap II

Wilczyn, 2014-08-28 Nr 271.15.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.15.2014. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ościsłowo etap II 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.14.2014 Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.14.2014 Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.14.2014 Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

Wilczyn, 08.08.2014 roku 271.14.2014 Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia" OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: FIDES - TRAVEL Marek Piekarski ul. Kuligowskiego...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.15.2014 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ościsłowo etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.12.2014 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.14.2014 Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn , ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyn.pl I....

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.12.2014 Przebudowa dróg na terenie gminy Wilczyn

Wilczyn, 2014-07-21 Nr 271.12.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.12.2014. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający...