Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu 271.7.2015 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.6.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.5.2015 Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014

Wilczyn, 15.07.2015 roku 271.5.2015 TRANS-KOL PALIWA Spółka zo.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych Zawiadomienie o: wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.4.2015 Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Gmina Wilczyn Adres pocztowy: ul. Strzelińska 12 D Miejscowość: Wilczyn Kod...