Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn

Wilczyn, 08.09.2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, opis...

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn

Wilczyn, 08.09.2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 73 o pow. 0,82 ha położona we wsi Ościsłowo, nr księgi wieczystej KN1N/00063004/1 - bez obciążeń, opis nieruchomości -...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 8/2008

Wilczyn, 2008-09-10 Nr sprawy 8/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 4/2008

Wilczyn, 08-09-2008r. Nr sprawy 4/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska 12 D ...

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr 4/2008

Nr sprawy 4/2008 Wilczyn, 2008-09-01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej w części piwnicznej budynku...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nr sprawy 6/2008

Wilczyn, 2008-09-03 Nr sprawy 6/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wilczyn więcej>>

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr sprawy 5/2008

Nr sprawy 5/2008 Wilczyn, 2008-08-27 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę konstrukcji dachu na budynku OSP Wturek - gm. Wilczyn" przeprowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 5/2008

Wilczyn, 2008-07-23 Nr sprawy 5/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 4/2008

Wilczyn, 2008-07-23 Nr sprawy 4/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu Nr 3/2008

Wilczyn,14-07-2008r. Nr sprawy 3/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...