Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr 3/2008

Nr sprawy 3/2008 Wilczyn, 2008-07-26 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej w miejscowościach Wturek, Głęboczek, Ościsłowo, Biela" przeprowadzone...

Pozostałe aktualne oferty przetargowe znajdują sie na stronie BIP Wilczyn

Pozostałe aktualne oferty przetargowe znajdują sie na stronie bip.wokkis.pl/wilczyng

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 16 - 06 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, opis...