Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 341/1/2009

Nr sprawy 341/1/2009 Wilczyn, 2009-06-10 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelioska 12D 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w miejscowościach Gogolina, Wilczyn, Kopydłowo, Kownaty, Wilczogóra,...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 341/2/2009

Wilczyn, 2009-06-26 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko - ORLIK 2012" Znak postępowania: 341/2/2009 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zmówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 341/2/2009

Wilczyn, 2009-05-15 Nr postępowania 341/2/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy:...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 341/1/2009

Wilczyn, 2009-05-13 Nr postępowania 341/1/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl I.2)...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 11/2008

Wilczyn, 31.12.2008 Nr sprawy 11/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 11/2008

Nr sprawy 11/08 Wilczyn, 2008-12-22 Ogłoszenie o wyborze oferty 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych\" przeprowadzone zostało w trybie zapytania...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 10/2008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr. sprawy 10/2008

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 10/2008

Nr sprawy 10/2008 Wilczyn, 2008-11-18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa domków letniskowych w Wilczynie" przeprowadzone zostało...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 10/2008

Wilczyn, 13-11-2008r. Nr sprawy 10/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 8/2008

Wilczyn, 16-10-2008r. Nr sprawy 8/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...