Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 5/2008

Wilczyn, 2008-07-23 Nr sprawy 5/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 4/2008

Wilczyn, 2008-07-23 Nr sprawy 4/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu Nr 3/2008

Wilczyn,14-07-2008r. Nr sprawy 3/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr 3/2008

Nr sprawy 3/2008 Wilczyn, 2008-07-26 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej w miejscowościach Wturek, Głęboczek, Ościsłowo, Biela" przeprowadzone...

Pozostałe aktualne oferty przetargowe znajdują sie na stronie BIP Wilczyn

Pozostałe aktualne oferty przetargowe znajdują sie na stronie bip.wokkis.pl/wilczyng

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 16 - 06 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, opis...