Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 271.4.2017 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn

Wilczyn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...