Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t. ze zmianami) oraz...

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW I TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI 1. Aukcja prowadzona będzie w formie publicznej licytacji. 2. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 26.06.2015 r. o godz. 900. 3. Aukcja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, I piętro,...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

WÓJT GMINY WILCZYN Wilczyn, dnia 20.05.2015r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.), art....

OGŁOSZENIE GOSiR o możliwości wydzierżawienia:

O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie informuje o możliwości wydzierżawienia: części nieruchomości ozn. nr ew. 394/2 obręb Wilczyn (teren GOSiR-u) o pow. ok. 100 m2, części budynku magazynowego (hangar) o pow. użytkowej 43,75 m2 oraz o pow. 14,60 m2 na obsługę klientów, sprzętu pływającego: -...