Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wilczyn, dnia 28 września 2015 r. OTK 6232.7.2015 Ogłoszenie Informuję, ze zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Wilczyn. Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycia dachowe został zidentyfikowany w 1611 miejscach, z czego 473 to pokrycia...

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t. ze zmianami) oraz...