Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Odprowadzeniu wód deszczowych z terenu obiektu Kościoła p.w. Św. Urszuli\",

Gmina Wilczyn Ul. Strzelińska 12D 62 – 550 Wilczyn OTK.6733.01.2015 Wilczyn, dnia 10.03.2015r. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz....