Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2016 - 06 - 01 O G Ł O S Z E N I E o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami/ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

Wilczyn, dnia 22 marca 2016 r. OTK.6733.01.2016 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27...

SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH

Informujemy o możliwości zgłaszania przez rolników szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania. Zgłoszenia szkód powinny nastąpić przez zaoraniem uprawy i ponownym obsiewem. Zgłoszenia można dokonywać na przygotowanym druku, który stanowi załącznik do niniejszej informacji w nieprzekraczalnym...