Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-7/08

Wilczyn, 2008-09-16 Nr OTK 7331/P-7/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-4/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-4/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-2/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-2/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-3/08

Wilczyn, 2008-08-27 Nr OTK 7331/P-3/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OTK 7620-08/08

Wilczyn, dn. 27.08.2008 r. OTK 7620-08/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ust....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-1/08

Wilczyn, 2008-08-26 Nr OTK 7331/P-1/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Obwieszczenie Nr OTK 7331/P-6/08 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami w m. Kopydłowo – Wiśniewa - Góry, gm. Wilczyn

Nr OTK 7331/P-6/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie Nr OTK 7331/P-5/08 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami w m. Wilczogóra – Wturek, gm. Wilczyn

Nr OTK 7331/P-5/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie Nr OTK 7331/P-7/08 w sprawie remontu drogi dojazdowej między blokami w miejscowości Kownaty gmina Wilczyn na działce oznaczonej nr ewid. 70/33.

Nr OTK 7331/P-7/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OTK 7620-08/08

Wilczyn, dnia 11.08.2008 r. Nr OTK 7620-08/08 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, niniejszym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów...