Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

Wilczyn, dn. 30-03-2009 r. Nr OTK 6011-33/08/09 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, art. 96 ust. 1 oraz art. 99 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dn. 14...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-1/09

OTK 7331/P-1/09 Wilczyn, 2009-03-16 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 4 ust 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1,4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1,2, pkt 1,2,...

Obwieszczenie w sprawie „Przerzutu wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin II B do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

Nr OTK 7331/P-2/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek z dnia 24.02.2009 roku Wielkopolskiego...

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360 1.Nazwa sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie, ul. Konińska 4, 62-550 Wilczyn 2.Termin sprzedaży: Pisemne oferty z proponowaną ceną należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wilczynie,...

Obwieszczenie końcowe w sprawie „budowy odwodnienia o/Jóżwin II B (budowa rurociągów i rowu bariery zewnętrznej oraz rurociągów bariery wewnętrznej) i budowie zasilania bariery wewnętrznej i zewnętrznej w energię elektryczną

Nr OTK 7331/P-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o możliwości zapoznania się z...

Obwieszczenie w sprawie budowy boisk ORLIK 2012 w Gminie Wilczyn

Nr OTK 7331/P-1/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o możliwości zapoznania się...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2009 - 02 - 06 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie w sprawie Budowy boisk sportowych w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Nr OTK 7331/P-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek Biura Projektów...

Postanowienie Nr OTK 6011-33/08/09

Wilczyn, dn. 19-01-2009 r. Nr OTK 6011-33/08/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 93 ust. 5, art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1, art. 125 § 1 i § 3 K.p.a. (jednolity tekst Dz. U....