Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2018 – 03 - 16 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2017 – 10- 06 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...