Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXVIII)

Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej. Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXVI)

Uchwała Nr XXXVI/238/2017 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. za 2016 rok. Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXV)

Uchwała Nr XXXV/237/2017 w sprawie imienia Szkoły Podstawowej w Wilczynie.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXIV)

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. Uchwała Nr XXXIV/235/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała Nr XXXIV/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawieobniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXIII)

Uchwała Nr XXXIII/221/2017 w sprawie odpłatnego nabycie części nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn i Wilczogóra. Uchwała Nr XXXIII/222/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Uchwała...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXII)

Uchwała Nr XXXII/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała Nr XXXII/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wilczyn. Uchwała Nr XXXII/216/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr XXXII/217/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXI)

Uchwała Nr XXXI/205/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XXXI/206/2017 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXX)

Uchwała Nr XXX/201/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XXX/202/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilczyn. Uchwała...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXIX)

Uchwała Nr XXIX/196/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz...