Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwały Rady Gminy Wilczyn podjęte w 2018 roku (sesja XLVI)

Uchwała Nr XLVI/306/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczyn. Uchwała Nr XLVI/307/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr XLVI/308/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. Uchwała Nr XLVI/309/2018...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku (sesja XLV)

Uchwała Nr XLV/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Uchwała Nr XLV/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku (sesja XLIV)

Uchwała Nr XLIV/296/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczogóra. Uchwała Nr XLIV/297/2018 w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych w obrębie Wilczyn. Uchwała Nr XLIV/298/2018 w sprawie zaliczenia dróg...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku (sesja XLIII)

Uchwała Nr XLIII/294/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Wilczyn. Uchwała Nr XLIII/295/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku (sesja XLII)

uchwały z XLII sesji Rady Gminy z dnia 11 maja 2018 r. Uchwała Nr XLII/288/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku (sesja XL)

Uchwała Nr XL/275/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. Uchwała Nr XL/276/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXIX)

Uchwała Nr XXXIX/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wilczyn. Uchwała Nr XXXIX/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wilczyn. Uchwała Nr XXXIX/265/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki...

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku (sesja XXXVIII)

Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej. Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...